• 1Maklumat Peribadi & Pekerjaan
  • 2Maklumat Pengetahuan & Pengalaman
  • 3Butir-butir Kewangan & Perundangan
  • 4Pengakuan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Jenis-jenis Akaun, klik di sini

Alamat Emel akan menjadi kaedah utama untuk menghubungi anda. Sila pastikan anda masukkan Alamat Emel yang sah. Jika anda lebih suka menerima maklumat daripada syarikat secara bertulis melalui pos, sila maklumkan kepada kami.
Password must be between 6 and 20 characters.

Memuat naik dokumen atau hantar melalui e-mel kepada
Maklumat Pelaburan ?
Maklumat Pengalaman ?

Butiran Pengetahuan ?
Adakah anda pernah menghadiri seminar atau bengkel CFD - Forex, indeks, Komoditi dan lain-lain...
Adakah anda mempunyai sebarang pengalaman bekerja berkaitan sepanjang tempoh 10 tahun lepas yang menyediakan anda dengan pemahaman yang baik terhadap risiko-risiko dagangan CFD?
Adakah anda mempunyai apa-apa kelayakan profesional atau akademik yang menyediakan anda dengan pemahaman yang baik terhadap risiko-risiko dagangan dengan produk-produk yang berleveraj?
Arahan penutupan apakah yang anda boleh pilih untuk membantu anda menguruskan risiko dagang?
Berdagang dengan leveraj manakah yang akan mendedahkan anda kepada risiko tinggi and berpotensi untuk rugi besar?
Pasaran bergerak menentang posisi anda. Posisi CFD anda akan ditutup secara automatik jika ekuiti anda melepasi Margin Call/Stop Out
Butiran Perundangan
Butiran AS
Butiran CRS ?

Kecuali jika diberitahu sebaliknya oleh Syarikat anda adalah diklasifikasikan sebagai Pelanggan Runcit. Di bawah klasifikasi Pelanggan Runcit anda layak, antara lain, perlindungan di bawah Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan (FSCS).

Perakuan: Pelanggan menjelaskan bahawa maklumat yang terkandung dalam permohonan akaun adalah benar, betul dan tidak mengelirukan dalam apa-apa hal, dan bersetuju untuk segera memberitahuAmana Financial Services UK Ltd secara bertulis jika mana-mana maklumat atau representasi yang terkandung di dalamnya berubah dengan ketara dan tidak lagi benar dan betul dalam apa-apa hal yang penting. Pelanggan seterusnya menjelaskan bahawa dia melepasi had umur sah dan sempurna akal dan bahawa, kecuali seperti yang dinyatakan secara bertulis kepada Amana Financial Services UK Ltd, tiada sesiapa kecuali pelanggan mempunyai kepentingan dalam mana-mana akaun yang dijaga untuk pelanggan oleh Amana Financial Services UK Ltd. Pelanggan seterusnya menjelaskan bahawa ia mempunyai kuasa penuh dan hak untuk memasuki perjanjian ini. Sebelum Amana Financial Services UK Ltd mengaktifkan akaun dagangan anda, ia akan memeriksa dan mengesahkan dokumen bukti ID dan alamat kediaman yang dimuat naik.

Amaran Risiko: Forex dan CFD adalah instrumen kewangan berleveraj yang membawa risiko tinggi. Kerugian mungkin melebihi modal yang anda laburkan. Berdagang dalam CFD mungkin tidak sesuai untuk semua pedagang. Anda perlu memastikan bahawa sebelum anda berdagang, anda memahami dengan betul risiko yang terlibat dan mempertimbangkan tahap pengalaman anda. Jika perlu, anda perlu meminta nasihat bebas. Sila baca "Penyata Pendedahan Risiko" untuk maklumat lanjut.
Amaran Risiko: Forex dan CFD adalah instrumen kewangan berleveraj yang membawa risiko tinggi. Kerugian mungkin melebihi modal yang anda laburkan. Berdagang dalam CFD mungkin tidak sesuai untuk semua pedagang. Anda perlu memastikan bahawa sebelum anda berdagang, anda memahami dengan betul risiko yang terlibat dan mempertimbangkan tahap pengalaman anda. Jika perlu, anda perlu meminta nasihat bebas. Sila baca "Penyata Pendedahan Risiko" untuk maklumat lanjut.